ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A MINDENALLAS.HU ONLINE ÁLLÁSPORTÁLJAINAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN - hatályos 2020. január 5-től -

1. Bevezetés

1.1. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy a Mindenallas.hu (a továbbiakban: „MA”) miként kezeli az Ön személyes adatait.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok kezelé sére terjed ki: www.mindenallas.hu (a továbbiakban külön-külön: „Honlap”)

1.3. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait az MA a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli, miközben be tartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:

▪ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)

A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

▪ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.4. Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel, illetve aláhúzással kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai keze lésére vonatkozóan.

2. Az adatkezelő személye

Név: Mindenallas.hu

Email: [email protected]

Lakcím: 1145 Budapest, Tallér utca 8.

Telefon: 06702601366

3. Adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja összefoglalóan: Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az MA alapvetően abból a célból kezeli, hogy virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásai révén elősegítse a honlapra regisztráló Felhasználók álláskeresését azáltal, hogy lehetőséget biztosít kapcsolatfelvételre a Felhasználó és a potenciális munkaadók, illetve ügyfeleiknek munkatársakat kereső munkaközvetítők között.

3.2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:

a) a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele,

b) Felhasználó azonosítása,

d) a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,

e) a Felhasználó által megadott és aktív állapotban lévő adatok hozzáférhetővé tétele a potenciális munkaadók, munkaerő közvetítők és egyéb, potenciális munkaadók megbízásából eljáró személyek (a továbbiakban együttesen: „Munkaadók”) részére,

f) álláshirdetésekre történő jelentkezés lehetővé tétele a Felhasználó által,

g) a Felhasználó alkalmasságának megítélése akár az MA , akár a Munkaadó által egy-egy konkrét állásajánlattal, munkakörrel kapcsolatban, ideértve az MA által végzett előszűrést és munkaközvetítésre irányuló szolgáltatásokat,

h) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció, MA általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),

i) a szolgáltatásokkal kapcsolatos (a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen információkat tartalmazó) e-mailes tájékoztatás adása az MA által (rendszerüzenetek, amelyekről nem lehet leiratkozni),

j) állásajánlatokat tartalmazó értesítő küldése (állásértesítő) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),

k) álláskereséssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (Mindenallas blog e-mail, álláskeresési és karrier tippek) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),

l) eDM: tájékoztatás az MA Csoport termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve az MA Csoporttal szerződéses kapcsolatban álló személyek speciális ajánlatairól (közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),

m) amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő lefolytatása,

n) MA teljesítésének bizonyítása a Munkaadó ügyfelek irányában, díjigény érvényesítése, jogvita során történő felhasználás.

3.3. A fenti célok érdekében az MA munkavállalói, adatfeldolgozói, valamint a Munkaadók a Felhasználó val közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

3.4. Fontos információ!!!! Munkaadóknak minősülnek az MA-val szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és más szervezetek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából az MA -mel, az MA virtuális munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. Munkaadók lehetnek leendő munkáltatók, vagy akár munkaközvetítők is. Felhívjuk a figyelmet, hogy azon Munkaadók, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából önéletrajz adatbázis hozzáférésre szerződtek az MA-val, egy vagy több megadott szempont szerint bizonyos időintervallumban hozzáférhetnek a Honlapra regisztrált Felhasználók által megadott személyes adatokhoz (amennyiben a Felhasználó regisztrációja aktív státuszban van). Ez esetben a Munkaadók a megadott adatokat a Felhasználó adott pozícióra való alkalmasságának megítélése céljából – mint önálló adatkezelők – kezelhetik és felhasználhatják.

3.5. Fontos információ!!!! Fentieknek megfelelően az aktív felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak Munkaadók számára történő továbbításához.

3.6. Tekintettel arra, hogy a Munkaadók önálló adatkezelők, az MA nem vállal felelősséget a Munkaadók által jelen szolgáltatás keretei között megszerzett személyes adatok további, a Munkaadók általi kezeléséért, azok esetleges harmadik felek részére történő továbbításáért a Munkaadók által. Az MA tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatást nem csak közvetlenül leendő munkáltatók, hanem a munkáltatók megbízásából harmadik személyek (pl. munkaerőközvetítők) is igénybe vehetik, és így ők a Felhasználó által megadott adatokhoz (a jelen tájékoztatóban és felhasználási feltételekben meghatározott esetekben) hozzáférhetnek. A MA minden esetben értesítést küld a Felhasználónak arról, ha valamely Munkaadónak egyértelmű azonosításra is alkalmas személyes adatot adunk át róla.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Az MA azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat az MA részére. Ez különösen az alábbi adatokra terjed ki.

Személyes adatok kategóriái Milyen célból szükségesek? (ld. fenti 3.2 pontot)
név, e-mail cím a, b, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n
jelszó a
lakcím b, e, m
állampolgárság b, e
születési idő c, e, g
telefonszám, mobilszám, e-mail cím, e, h, i, j, k, l, m
preferált megye/város, preferált pozíciónév e, g, j
nem, közösségi média elérhetőség, tapasztalat (foglalkozási terület, pozíció, kezdési dátum, befejezési dátum, feladatok), végzettség (iskolai képesítés, tanulmányi terület, szakképzettség, iskola neve, kezdési dátum, befejezési dátum, tárgyak) számítástechnikai ismeretek (program típusa, program, gyakorlat ban eltöltött évek) idegennyelvek (nyelv, fokozat) releváns szakmai képzettségek (képesítés területe, képesítés meg nevezése, gyakorlatban eltöltött évek) előnyben részesített munka (előnyben részesített pozíció, utazási hajlandóság költözési hajlandóság előnyben részesített szakterület, munkavégzés helye, munkaidő típusa, munkába állás, foglalkoztatás jellege, nettó fizetési igény (elrejthető a Munkaadók elől) kísérőlevél (motivációs levél) feltöltése e, g
Felhasználó által feltöltött önéletrajz, kísérőlevél motivációs levél (és az ezekben foglalt személyes adatok), fényképek e, g
elmentett állások, Felhasználó által leadott jelentkezések a, f
Felhasználó által megadott hozzájárulások a
Felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja a

4.2. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot az MA-val, az elektronikus vagy postai levelezést, vagy a hangfelvételt az MA a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig tárolhatja, megőrizheti.

4.3. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) az MA nem kezel. Kérjük, hogy ne adjon meg magáról különleges személyes adatot. Amennyiben ilyen adatot a Felhasználó önéletrajza, motivációs levele tartalmaz, vagy egyéb módon ilyen adatot megad magáról, azt az MA figyelmen kívül hagyja, annak észlelése esetén törli, és a törlés tényéről a Felhasználót értesíti.

4.4. Kérjük, hogy a szabadon kitölthető mezőkben, önéletrajzában és motivációs levelében csak olyan személyes adatot osszon meg, ami az álláskeresése szempontjából releváns információt nyújt.

4.5. Felhasználó csak saját magára vonatkozó személyes adatot adhat meg.

4.6. Az MA egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata, illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat az MA a Honlap effektív működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket az MA marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.7. Ugyanezen okokból az MA eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó érdeklődésének. A cookiek azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12. pontot).

4.8. Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében rendszeres időközönként ellenőrizze, és ha szükséges, módosítsa azokat.

5. Adatkezelés jogalapja

5.1. Az MA általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve az MA szolgáltatásait teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó nevére és e-mail címének megadására.

5.3. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.

5.4. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás és jog hátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelések jogszerűségét.

5.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért, akár az MA, akár harmadik személyek irányába.

5.6. Az MA-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem áll módjában ellenőrizni. Az MA nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

5.7. Ha az MA valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval, akár valamely Munkaadóval vagy bármely harmadik személlyel, és a jogvita kapcsán a Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy az MA et vagy harmadik személyt terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy az MA a személyes adatokat nem a Felhasználó hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.

6. Az adatkezelés ideje

6.1. Az MA a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta az MA rendelkezésére (pl. keresett adatbázisunkban), úgy a személyes adatokat az MA az adott pozíció betöltését követő legfeljebb 6 hónapig napig kezeli és biztosít anonimizált hozzáférést a a keresés tényéhez az érintett Munkaadó számára.

6.3. Az MA a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt.

6.4. Az MA és a Munkaadók közötti ÁSZF értelmében a Munkaadók a személyes adatokat, amennyiben azokat a Felhasználó adta meg a Honlapon keresztül biztosított felületen keresztül, vagy az MA továbbította részükre egy konkrét álláshirdetés kapcsán, az adott pozíció betöltésével kapcsolatban, a szakmai alkalmasság megítélése céljából jogosultak kezelni és legfeljebb az adott pozíció betöltését követő 12 hónappal kötelesek azokat törölni.

6.5. Az MA felhívja a figyelmet, a Munkaadók mint önálló adatkezelők általi adatkezeléséért az MA nem vállal felelősséget, így bármilyen, a Munkaadók általi jogsértéssel kapcsolatban a Felhasználó a Munkaadókkal szemben közvetlenül tud fellépni, illetve esetleges igényeit közvetlenül tudja érvényesíteni.

6.6. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén az MA jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.

6.7. Amennyiben a Felhasználó telefonon panaszt tesz és az MA a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíti, úgy az MA a hangfelvételt egy évig archiválja, ezt követően az adatokat törli, illetve egyedi azonosításra alkalmasságukat megszünteti.

6.8. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

7. Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1. Az MA a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2. Amennyiben az MA a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes adatoknak.

7.4. A Honlap hivatkozásokat tartalmaz partneroldalak, más weboldalak, marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi irányelveket követnek, amelyekért az MA semmilyen felelősséget nem vállal.

8. Adatfeldolgozás

8.1. A Felhasználók adatainak bizonyos technikai jellegű kezelése kapcsán az MA jelenleg az alábbi adat feldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban.

Adatfeldolgozó megnevezése Megbízás tárgya
Mailchimp, The Rocket Science Group LLC marketing és tranzakcionális levelek továbbítása

8.2. Az MA fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről az MA jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat.

8.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az MA rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelést nem végez het, továbbá a személyes adatokat az MA rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

9. Adattovábbítás, címzettek

9.1. Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek.

9.2. A Felhasználó adatai tekintetében az elsődleges címzettek a Munkaadók (meghatározását lásd a fenti 3.2.e) és 3.4 pontokban).

9.3. Fontos információ!!! Fentiek irányadóak bármely Munkaadó általi adattovábbításra (ideértve azt az esetet is, ha a Munkaadó önéletrajz adatbázis hozzáférés révén jutott a személyes adatokhoz), azaz bármely adattovábbítást megelőzően a Munkaadó mint önálló adatkezelő köteles beszerezni a Felhasználó előzetes hozzájárulását.

9.4. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére, akiknek az MA üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben az MA-t, vagy vagyontárgyainak ösz szességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek.

9.5. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülhetnek az MA adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási kötelezettség alatt áll.

9.6. Harmadik országba történő továbbítás: a Felhasználó adatait az MA nem továbbítja harmadik országba. A feladott álláshirdetéseken a Munkaadók kötelesek feltüntetni, ha az általuk megszerzett személyes adatok harmadik országba kerülnek továbbításra.

10. Adatbiztonság

10.1. Az MA kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

10.2. Az MA az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvános ságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. Az MA és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az MA és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene.

10.4. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. Az MA a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.

10.5. Az MA kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az MA általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az MA nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért.

10.6. Az MA valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10.7. A Felhasználó személyes adataihoz az MA azon munkatársai férhetnek hozzá, akik a személyes adat tal kapcsolatos adatkezelési műveletek végeznek.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

11.1. Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói fiókján keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti, vagy törölheti.

11.2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban?

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.

A Felhasználó kérelmére az MA tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott

adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzett jéről.

A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan az MA által kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

A Felhasználónak joga van van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).

A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni.

Bizonyos esetekben az adatokat az MA nem töröli, hanem a kizárólag a tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó vala milyen jogának érvényesítéséhez kéri az adatkezelést, (iv) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de az MA-nak meg kell vizsgálnia, hogy az MA jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

A Felhasználónak joga van az MA által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történik az adatkezelés).

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az MA jogellenesen kezeli a személyes adatait, akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes helyzetet.

Az MA értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

11.3. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?

Jogérvényesítéssel kapcsolatban kérjük írjon nekünk e-mailt az [email protected] e-mail címre, vagy hívjon minket a 06702601366 telefonszámon.

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés nyomán hozott intézkedéseinkről.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az in tézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

12. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos részletes rendelkezések

12.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatások optimalizálása érdekében.

12.2. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínál jon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.3. Az MA által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:

Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az MA állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.4. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az MA harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak

olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5. Webjelzők és pixelek

A Honlap és az MA e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1x1 pixel és ame lyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató, vagy e mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét megfi gyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül, milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.6. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az internetes böngésző beállításainak módosításához.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek ab ban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Név: Mindenallas.hu
E-mail: [email protected]
Telefon: 06702601366
Székhely: 1145 Budapest, Tallér utca 8.

Dátum: 2020. január 5.